Popular Posts
Follow Us
DomůPůjčky a úvěryCo je spotřebitelský úvěr? Vysvětlíme to!

Co je spotřebitelský úvěr? Vysvětlíme to!

Co je spotřebitelský úvěr? 1

Finanční terminologie nám někdy zní velmi složitě. To je zcela pochopitelné. Proto se dnes pokusíme několika jednoduchými slovy vysvětlit, co je spotřebitelský úvěr. V článku se dozvíte mnoho důležitých informací, které vám usnadní výběr úvěru. Spotřebitelský úvěr vybírejte pečlivě.

Co je spotřebitelský úvěr?

Spotřebitelský úvěr je určen pro koncové spotřebitele. Jedná se o jeden z typů finančních produktů, které mohou využít jednotlivci, konkrétně tedy spotřebitelé. V prosinci roku 2016 vešel v Česku v platnost zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelský úvěr může být využit pouze pro nepodnikatelské účely. Standardně bývají nabízeny účelové spotřebitelské úvěry, které mohou být využity pouze na financování předem sjednaného účelu. Jedná se například o nákup bytu nebo nového auta. Dalším typem spotřebitelského úvěru je neúčelový úvěr, kdy můžete použít peníze k jakémukoliv účelu. Když si půjčujete částku do půl milionu korun, nepotřebujete ručitele ani ručení majetkem. Vázaný spotřebitelský úvěr je obvykle levnější oproti neúčelovému úvěru. V takovém případě ale klient ručí nemovitostí nebo movitým majetkem.

Co je spotřebitelský úvěr? 2

Kdo může poskytnout spotřebitelský úvěr?

Spotřebitelský úvěr na auto poskytují jak banky, tak nebankovní společnosti, které se na tento typ úvěrů specializují. Za půjčenou částku si věřitel účtuje úrokovou sazbu, která se u každého poskytovatele liší. Obecně se tyto hodnoty pohybují v rozmezí 8 -15 %. S jeho výpočtem vám pomůže spotřebitelský úvěr kalkulačka.

S nástupem nového zákona v roce 2016 přišly také nové povinnosti pro věřitele. Ti tak musí nově plnit řadu povinností spojených s nutností informovat spotřebitele. Tyto informace také musí být jednoznačné a musí být předloženy jasně a viditelně.

Zákonodárce požaduje, aby věřitel poskytl:

  • informace o tom, jaká je úroková sazba za půjčku s oddělením poplatků zahrnutých do celkových nákladů na půjčku,
  •  celková výše úvěru,
  • skutečná roční úroková sazba.

Tyto povinnosti byly uzákoněny s ohledem na ochranu práv spotřebitele, který má takto být chráněn před nesolventními věřiteli, kteří by snad chtěli zveřejňovat informace matoucím způsobem. To se dělo běžně například zveřejňováním jen úrokové sazby půjčky, která často byla kompenzována náklady skrytými v dodatečných poplatcích. Nyní by spotřebitel, který má zájem uzavřít úvěr v bance, měl od začátku vědět, jaké náklady mu vzniknou v souvislosti s podpisem smlouvy. Stejně tak mohou spotřebitelské úvěry poskytovat pouze společnosti, které mají licenci České národní banky.

Zároveň docházelo také k neúměrným celkovým zadlužením spotřebitelů. Proto zákon uložil věřitelům další povinnosti. Spotřebitelský úvěr zákon ukládá věřiteli posoudit bonitu spotřebitelů nasměrováním relevantních dotazů do příslušných databází a datových souborů. Věřitel má také právo požadovat doložení příjmů klienta. Musí tedy zjišťovat jeho bonitu a schopnost úvěr splácet. Pokud věřitel rozhodne, že žadatel není bonitní, měl by o odmítnutí poskytnutí úvěru neprodleně informovat klienta. A v případě, že je naopak rozhodnuto o poskytnutí úvěru, měl by věřitel připravit návrh smlouvy o úvěru i se všemi právními informacemi. Samozřejmě bezplatně. V případě, že byl klient s žádostí odmítnut pro nedostatečnou bonitu, další spotřebitelský úvěr by měl být plánován s opatrností.

Práva spotřebitele

Kromě povinnosti dlužníků poskytovat přesné informace o nákladech na produkty, které nabízejí, zákon o spotřebitelských úvěrech jasně uvádí, jaká práva má spotřebitel po uzavření smlouvy o úvěru. Mezi nejdůležitější patří:

  • spotřebitelský úvěr předčasné splacení nebo jeho části před datem uvedeným ve smlouvě,
  • možnost odstoupit od smlouvy, lhůta činí standardních 14 dnů od jejího uzavření, učinit tak spotřebitel může bez udání důvodu.

Když tedy spotřebitel odstoupí od smlouvy, nenese dodatečné náklady a musí také vzít v úvahu to, že musí zaplatit úroky od data výplaty úvěru do dne jeho splacení. Prostředky ze spotřebitelského úvěru se obvykle vyplácejí přímo klientovi, i když je častým řešením, že banka či úvěrová společnost převádí kapitál na účet subjektu uvedeného klientem za nákup konkrétního zboží nebo služby, která se má uskutečnit. Tím má banka jistotu, že je vázaný účel použit tak jak je ve smlouvě sjednáno.

Co je spotřebitelský úvěr? 3

Proč si sjednat spotřebitelský úvěr?

V případě, že máte nedostatek finančních prostředků, může být spotřebitelský úvěr na bydlení vhodné řešení. Může se jednat i o neúčelový úvěr. Díky tomu můžete penězi z úvěru vyřešit i další záležitosti, jako jsou například oprava střechy, výbava dítěte do první třídy nebo například vyplacení dědiců. Při jeho sjednávání je potřeba se zaměřit na RPSN. Vždy se snažte si najít nejlevnější úvěr.

Spotrebitelsky uver nabízí celou řadu výhod. Především snadno a rychle získáte peníze, na které nemusíte dlouho čekat. Peníze mohou být na vašem účtu opravdu rychle. Půjčit si můžete částky od 1 000 Kč až do 1 000 000 Kč se splatností 1 rok až 10 let. Je možné se pojistit proti neschopnosti splácet. Je potřeba si však dát pozor na vysokou sazbu RPSN a podmínky přidělení úvěru.

Půjčovat si a žít na dluh je pro mnoho lidí dnes zcela běžnou věcí. Vždy je potřeba k půjčování přistupovat zodpovědně, ať už si půjčujete menší či větší částku. Oboustranně výhodná smlouva vzniká v případě, že je věřitel zodpovědný a své klienty si řádně prověří a informuje je o parametrech daného úvěru. Na druhé straně by měl být dlužník, který se nesnaží půjčit si za každou cenu, předem se seznámí s podmínkami smlouvy a nejedná pod tlakem. Vždy platí, že je dobré si zjistit co nejvíce informací o poskytovateli, o daném úvěru, o půjčované částce. Na internetu najdete dostatek recenzí, které vás mohou varovat před nekalými praktikami poskytovatelů, kteří půjčují peníze každému a nemají k tomu již zmíněné oprávnění udělené českou národní bankou.

Rate This Article:
No comments

leave a comment