Popular Posts
Follow Us

Co je to úvěr

Co je to úvěr 1

Úvěr. Jediné zakleté slovo, které lidem dokáže jejich svět k lepšímu. Ať už je to koupě auta či nové elektroniky, úvěr lze použít téměř na cokoliv. Co to však jen úvěr vůbec je, jak funguje a jaké podmínky musíte splnit, abyste jej od banky získali? To vše si řekneme nyní.

Co je to úvěr…

Úvěr je bankovní produkt podepřený smlouvou, kde banka půjčí peníze „dlužníkovi“ nebo tedy vám jako klientovi za předem jasně určených podmínek. Mezi tyto podmínky patří především:

Jasně stanovená výše úvěru. V každé smlouvě musí být jasně definovaná částka, kterou se banka zavazuje půjčit klientovi a zároveň se klient zavazuje tuto částku bance vrátit zpět.

Uroková sazba. Pro každého klienta platí jiná úroková sazba, protože každý klient má jiné finanční skóre a jinou finanční minulost a proto dokud neproběhne schvalovací proces, není banka schopna jasně stanovit výši úrokové sazby.

Dohodnutá měsíční splátka. U každého úvěru je ve smlouvě jasně zakotvena pravidelná měsíční splátka úvěru a zároveň i přesný termín splatnosti, který je nutno dodržovat. V případě nedodržování následně mohou hrozit finanční postihy, navýšení úrokové sazby nebo i tvrdší opatření ze strany banky.

Výše poplatků za vedení. Pravdou je, že díky konkurenčnímu boji mezi bankami banky velmi často upouští od jakýchkoliv poplatků nebo se jejich výši snaží dostat na co  nejnižší možnou hranici. Některé si dnes již dokonce ani žádné poplatky za vedení účtu či za vedení úvěrového konta neúčtují.

Poplatky spojené s úvěrem a poplatky za vedení účtu jsou dnes jedním z nejdůležitějších rozhodovacích argumentů. Klienti si samozřejmě dnes raději vezmou úvěr se kterým nejsou spojené žádné poplatky.

Možnosti předčasného splacení. Úvěry, které lze předčasně splatit si klienti berou spíše než ty, které splatit nelze.

Možnosti mimořádné splátky. Mimořádná splátka úvěru je možnost jak splatit část úvěru dříve než bylo smluvně domluveno.

Když jsme si nyní řekli ty základní parametry, které v sobě úvěr skrývá měli bychom si asi ještě vysvětlit přesnou definici úvěru.

Parametry úvěru

  • Výše úvěru: 10.000,- Kč až 600.000,- Kč
  • Délka splatnosti: 3 – 120 měsíců
  • Úroková sazba: od 3,9%
  • Zajištění úvěru: není potřeba
  • Mimořádná splátka: ANO
  • Poplatek za mimořádnou splátku: 1% z výše mimořádné splátky
  • Předčasné splacení: ANO
  • Poplatek za předčasné splacení: 1% z celkové částky k doplacení

Již tedy víme, co je to úvěr, představili jsme si i definici úvěru jako takového a základní parametry, které se k němu váží a teď si ještě pojďme představit druhy úvěrů, které jsou v našem bankovním sektoru k dispozici.

Co je to úvěr 2

Druhy úvěrů

Kontokorentní úvěr

Jedná se o atypický druh úvěru, ale u nás velmi rozšířený. Nejsou u něj nastavené žádné pravidelné měsíční splátky, ale vyrovnává se vždy 1x za rok k výročnímu dni. Je to typ úvěru, který čerpáte dlouhodobě a slouží jako finanční rezerva na vašem bankovním účtu.

Provozní úvěr

Provozní úvěr je určen především pro podnikatele a firmy. Slouží totiž ke krátkodobé úhradě závazků z obchodních vztahů a nákup materiálu či zboží pro podnikání. Tento úvěr se nepohybuje v parametrech standardního úvěru, ale v mnohem vyšších částkách.

Investiční úvěr

Investiční úvěr je určen k financování podnikatelského záměru a rozjezdu podnikání. Lze jej čerpat dlouhodobě po menších částkách, tak jak je zrovna potřeba.

Hypotéční úvěr

Tento úvěr je vázán na nákup či rekonstrukci nemovitosti a je touto nemovitostí zajištěn. Jeho splatnost se pohybuje v horizontu 10-30 let. V posledních letech je hojně veřejností využíván na pořízení nové domácnosti.

Spotřebitelský úvěr

Dnes je to asi nejvyužívanější typ úvěru především pro občany, kteří si chtějí pořídit nové auto či vybavení. Spotřebitelský úvěr stojí na první příčce pro celou veřejnost při nutnosti pořízení finančních prostředků od banky.

Závěrem…

Už víme co je to úvěr, dokonce jsme si představili dostupné formy úvěru a vysvětlili jsme si jak se to s úvěry dnes má. U úvěru je výhoda, že dokáže pokrýt celé spektrum žadatelů od klientů, kteří potřebují jen pár tisíc až po podnikatele, kteří potřebují několik milionů na zajištění svého podnikání.

Nezapomínejte, že úvěry poskytují pouze banky, mají nízké úrokové sazby a každý žadatel musí projít schvalovacím procesem a úvěrovým scoringem, zda je pro banku dostatečně bonitní a zda mu banka úvěr poskytne.

Samozřejmě nesmíme opomenout ani pravidelné splátky, protože nesplacený bankovní úvěr může skončit v exekučním řízení velice rychle a to je potíž, kterou byste asi neradi riskovali. Takže doporučujme si velmi dobře rozmyslet a spočítat, zda si můžete dovolit úvěr splácet a zda to ze svých měsíčních příjmů zvládnete. Lepší totiž dříve než později. Potom již opravdu může být příliš pozdě.

Rate This Article:
No comments

leave a comment