Popular Posts
Follow Us
DomůPůjčky a úvěryJak funguje překlenovací úvěr?

Jak funguje překlenovací úvěr?

Jak funguje překlenovací úvěr? 1

Bydlet ve svém je sen nejednoho Čecha. Ne každý má na pořízení nemovitosti hotovost a také ne vždy je zapotřebí řešit její nákup hypotékou. Dnes se stále častěji znovu využívá překlenovací úvěr. Co je překlenovací úvěr a jak funguje?  

Co je to překlenovací úvěr 

Dnes na finančním trhu můžete vidět řadu společností zabývajících se takzvaným překlenovacím úvěrem. Překlenovací úvěr co to je?  Překlenovací úvěr je speciální typ úvěru, který je poskytován stavební spořitelnou svým účastníkům, kteří potřebují získat peníze na nákup či rekonstrukci nemovitosti dříve, než splní podmínky pro přidělení cílové částky a získání úvěru ze stavebního spoření. V mnoha situacích je to pomoc, kdy zákazník by neměl šanci zažít získat v bance hypotéku. Naše zkušenosti ukazují, že o tomto typu financování je stále nízká informovanost.  

Jak funguje překlenovací úvěr 

Jak funguje překlenovací úvěr? V podstatě velmi jednoduše. Klient stavební spoření si spoří cílovou částku tím, že měsíčně nebo ročně vkládá určitou částku. V okamžiku, kdy se dostane do situace, že potřebuje peníze na nákup či rekonstrukci bydlení, může si požádat o překlenovací úvěr, i když ještě nesplňuje podmínky pro získání úvěru.  

Stavební spoření je následně rozděleno do tří částí. V první fázi je to spořící část, kdy klient šetří na cílovou částku, ve druhé fázi dostane překlenovací úvěr. Klient tak spoří na svou cílovou částku a zároveň splácí úroky z překlenovacího úvěru. Jistina se v této fázi nesplácí a úroky jsou po celou dobu stejné. V třetí fázi klient obdrží úvěr ze stavebního spoření a splácí jak jistinu, tak úroky. Ty se postupem času snižují. Poskytnutím řádného úvěru překlenovací úvěr zaniká. Pokud má klient již naspořené nějaké finanční prostředky, nebere se na ně ohled. Například má klient naspořeno 200 000 Kč a cílová částka je 450 000 Kč, klient si zažádá o překlenovací úvěr. Banka mu půjčí 450 000 Kč, což je objem jeho cílové částky.  

 Překlenovací úvěr je půjčka pro jakýkoli účel v souvislosti s nemovitostmi. Obdržíte do 90% hodnoty nemovitosti. K tomu je dokonce přiřazen indikátor, tzv. LTV („půjčka k hodnotě“ nebo „hodnota zajištěného dluhu“). Peníze jsou vypláceny prostřednictvím stavebního spoření a  preklenovaci uver je zajištěn převodem nemovitosti. V praxi to znamená, že dlužník převede vlastnictví svého majetku na věřitele. Věřitel se následně zavazuje převést vlastnictví této položky zpět na dlužníka po uspokojení pohledávky. K opětovnému nabytí vlastnictví dlužníka je nutná dodatečná smlouva ve formě notářské listiny. Dnes však většina spořitelen vyžaduje zástavu nemovitosti až při částkách nad 600 000 Kč.  

Jak funguje překlenovací úvěr? 2
Co-je-to-překlenovací-úvěr

Kdo může zažádat o překlenovací úvěr 

Úvěrové společnosti zabývající se tímto segmentem trhu se označují jako stavební spořitelny. Překlenovací úvěry jsou poskytovány klientům těchto stavebních spořitelen a není na ně právní nárok. V případě, že vás spořitelna označí jako nebonitního klienta, nemusí vám být překlenovací úvěr přiznán.  

Maximální částka, kterou lze z překlenovacího úvěru získat, nesmí přesáhnout výši cílové částky. Kolik si můžete půjčit vy,vám sdělí překlenovací úvěr kalkulačka. Tento typ úvěru má konkrétně specifikovaný účel, za kterým si jej lze půjčit, a to financování bytových potřeb účastníka stavebního spoření či osoby blízké účastníkovi. Klient má povinnost prokázat, jak tyto finanční prostředky použil a stavební spořitelna smí tuto skutečnost zkontrolovat. V případě, že peníze použijete jinak, než je zakotveno ve smlouvě, může po vás požadovat peníze zpět v celém objemu nebo jejich část.  

K čemu je možné překlenovací uver použít: 

  • rekonstrukce nemovitosti 
  • nákup nemovitosti 
  • nákup stavebního pozemku 
  • výstavba nemovitosti 
  • převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, právo nájmu k družstevnímu bytu  
  • přestavba nebytového prostoru na byt 
  • splácení jiných úvěrů na bydlení 
  • vypořádání společného jmění manželů v souvislosti s bydlením 
  • změna či modernizace bydlení 

Stavební spořitelny požadují naspoření 0-40% z cílové částky, aby vám úvěr poskytly. V případě, že máte naspořeno 0%, je to poměrně nevýhodné, oproti situaci, kdy již klient nějakou částku naspořenou má. Většinou je u těchto úvěrů stanovena vyšší úroková sazba a navíc je potřeba ručení, v drtivé většině v podobě zástavy nemovitosti. Doba splatnosti překlenovacího úvěru je 6 měsíců až 30 let. Doba splácení se odvíjí od výše půjčené částky a výše splátek.  

Překlenovací úvěr je možné splatit předčasně bez jakýchkoliv sankcí. Výhodou je, že při žádosti o tento úvěr můžete mít čistý příjem mnohem menší, než je tomu u hypoték. Možné je také sloučit více smluv stavebního spoření v jedné rodině v jednu a tak si zajistit příznivé podmínky pro poskytnutí i splácení úvěru v budoucnu.  

Vyplacení překlenovacího úvěru 

Stavební spořitelna může na žádost klienta vyplatit překlenovací úvěr jednorázově nebo postupně. Jednorázové vyplacení využívají ti, kdo potřebují uhradit kupní cenu nemovitosti či pozemku. Postupné vyplácení úvěru probíhá na základě doložených faktur od dodavatelů. Lze se dohodnout na zálohovém vyplácení na klientův bankovní účet. Jako záloha se pak stanovuje určité procento cílové částky a před čerpáním další zálohy musí klient doložit, že prostředky již vyplacené vyčerpal.  

O překlenovací úvěr je možné stavební spořitelnu požádat pouze jednou. Úroky se mění v závislosti  na době splácení a míře zajištění. Nejnižší sazby se pohybují okolo 3%. Klient platí 1% z cílové částky za založení úvěru.  

F.A.Q.

Překlenovací úvěr co to je?

Jedná se o typ úvěru od stavební spořitelny, který je poskytován účastníkům stavebního spoření, jež potřebují peníze na financování bydlení dříve, než dosáhnou cílové částky a na klasický úvěr.

Jak získat překlenovací úvěr?

Požádejte o něj ve stavební spořitelně. V případě schválení jej můžete čerpat okamžitě po podpisu smlouvy.

Kdy končí překlenovací úvěr?

V okamžiku, kdy si naspoříte 40 procent cílové částky vám stavební spořitelna poskytne řádný úvěr, kterým překlenovací úvěr splatíte.

K čemu lze tedy překlenovací úvěr použít?

K financování nákupu nemovitosti k bydlení nebo k její rekonstrukci. Je určen výhradně na financování bytových potřeb.

Rate This Article:
No comments

leave a comment