Popular Posts
Follow Us
DomůPeníze tipyJak se zbavit dluhu bez insolvence?

Jak se zbavit dluhu bez insolvence?

Jak se zbavit dluhu bez insolvence? 1

Úvěrové dluhy, nezaplacené účty? V případě dluhu je důležité přijmout opatření ke zlepšení naší situace co nejdříve. Je vhodné zahájit jednání s věřitelem, přemýšlet o konsolidaci závazků nebo vypořádání. V případě, že dluhy neplatíte, rostou jejich úroky a z pár tisíc můžete rázem dlužit desítky tisíc. Proto je tak důležité co nejdříve jednat, aby se minimalizovaly dopady dluhu. V rané fázi je důležité přemýšlet o konsolidaci závazků tak, abyste se mohli zbavit dluhu bez insolvence. 

Odpovědnost za dluhy  

Každá osoba, která se zaváže nebo podepíše smlouvu, na jejímž základě se zavazuje splnit určité podmínky, si musí být vědoma, že její nedodržení bude mít nepříjemné následky. Dlužník je povinen nahradit škodu vyplývající z neplnění nebo nesprávného plnění povinnosti. V případě, že své dluhy nesplácíte, je špatným řešením hrát mrtvého brouka.  

Vytvořte si finanční rozpočet 

Rozpočet je kompas, který vás dovede zpět na cestu k finančnímu zdraví a pomůže vám zbavit dluhu bez insolvence. Pokud s tabulkami v Excelu příliš nerozumíte, některé aplikace vám to mohou usnadnit.  

Vypište všechny své příjmy, do druhé tabulky všechny výdaje. Alespoň po dobu jednoho měsíce vypisujte každou položku. Uvidíte tak, kam vaše peníze odchází a zbytečné dluhy se snažte eliminovat. Největší dluhy, jako jsou kreditní karty, jsou nejhorší. Je lepší splácet svou kreditní kartu jako první, i když má nižší zůstatek. Někdy se jedná o nejmenší dluhy, které jsou nejdražší. Je však důležité, abyste provedli všechny své minimální měsíční platby. Jednou běžnou chybou je provést jednu obrovskou platbu na jeden dluh a zanedbat minimální měsíční platbu na jiný. Nehrajte si se svými věřiteli, pokud se vás snaží oslovit. Zavolejte jim, pokud si myslíte, že nebudete schopni splnit své povinnosti.  

Zvyšte své příjmy  

Pamatujte si, že dostat se z dluhů vyžaduje oběť, ať už se jedná o druhé zaměstnání nebo o zbavení se nějakého majetku. S ekonomikou sdílení, jako je Airbnb, je také možné získat druhý příjem. Vyhněte se úsporám peněz na nízce úročených spořících účtech, zatímco se hromadí značné dluhy na kreditní kartě.  

Konsolidace dluhu 

Lidé, kteří mají závazky v různých bankách pak mohou mít problém s kontrolou včasnosti jejich splácení. Můžou však přemýšlet o konsolidační půjčce. S ní můžete splatit všechny nebo vybrané závazky, ze kterých vznikne jedna půjčka a tedy jen jedna měsíční splátka. 
 
Je však třeba mít na paměti, že vznik takového závazku vyžaduje úvěruschopnost. Důležité je, že banka, která poskytuje půjčku, okamžitě při svém spuštění přidělí prostředky na splacení stávajících závazků. To znamená, že dlužník nedostane prostředky na ruku nebo na svůj osobní účet. Hlavním účelem konsolidačního úvěru je snížení výše měsíčních závazků, proto byste si měli pozorně přečíst podmínky nabídky, aby se ukázalo, že splátka nového úvěru nebude vyšší než součet dosud splatných závazků. Mimochodem, je třeba zdůraznit, že konsolidační půjčka není vždy levnější variantou, ale díky možnosti prodloužení doby splácení budou měsíční splátky nižší, což vám umožní snížit výdaje ve svém domácím rozpočtu.  

Jak se zbavit dluhu bez insolvence? 2

Vymáhání pohledávek. Jednání se vyplatí  

Nestojí za to vyhýbat se kontaktu s věřitelem, protože může podniknout kroky, které zhorší situaci spotřebitele. Jedním z nich je zapsání dlužníka do registru dlužníků. Údaje v něm obsažené jsou veřejně dostupné, takže se dlužník stává nespolehlivým zákazníkem a může mít problémy s přijímáním dalších půjček nebo úvěrů. Dalším krokem, který může věřitel učinit, je prodat dluh společnosti pro vymáhání pohledávek. V důsledku toho by se měly brát v úvahu časté telefonní hovory, e-maily nebo dopisy informující o aktuálním dluhu, ale především naléhavost jejich splacení. Vždy je vhodné hledat řešení jak se zbavit dluhu bez insolvence. 

Jak hlídat své dluhy?  

Nesplacená splátka úvěru, telefon nebo účet za elektřinu – může být mnoho důvodů pro nedoplatky. Nesplacené dluhy po dlouhou dobu můžou způsobit mnoho problémů. Proto stojí za to zkontrolovat včas, kde, komu a kolik dlužíme. Proč tedy stojí za to zahájit jednání s věřitelem nebo vymahačem dluhů? Za prvé, aby věc nebyla předložena soudu. Po obdržení rozsudku a platebního rozkazu musí dlužník počítat s tím, že další kroky podnikne soudní vykonavatel, který má mnohem více pravomocí:  může blokovat vaši výplatu, prostředky na bankovní účet a dokonce může vykonávat exekuci majetku dlužníka.  

Jak se vypořádat s dluhy 

Pokud je dluh ve fázi vyjednávání s věřitelem nebo vymahací agenturou, může dlužník doufat v smírné narovnání. Je vhodné podat písemnou žádost věřiteli se žádostí o prodloužení lhůty splatnosti nebo rozložení dluhu ve splátkách. V případě vymáhání pohledávek společností pro vymáhání pohledávek by však měl dlužník kontaktovat vyjednavače telefonicky. Splacení dluhu obvykle usnadňuje společnost pro vymáhání pohledávek. Může rozdělit dluh na menší splátky, snížit nebo pozastavit sankční úrok z prodlení a v některých případech dokonce počítat s odpisem dluhu.  

Jednání s věřitelem a například částečné splacení dluhu mohou mít na dlužníka pozitivní účinek, zejména částečně.  Mnoho dlužníků zapomíná nebo nechce uznat, že rozhovor s věřitelem a připravenost splácet dluh, alespoň částečně nebo ve splátkách, může přinést mnohem lepší výsledky než vyhýbání se kontaktům, nepřijímání korespondence atd. To motivuje věřitele k právnímu jednání, které zvyšují dluh soudem a soudním vykonavatelem.  

Rate This Article:
No comments

leave a comment