Popular Posts
Follow Us
DomůInvestováníJak investovat peníze v roce 2020 správně

Jak investovat peníze v roce 2020 správně

Jak správně investovat peníze v roce 2020 1

Proč byste měli vědět, jak investovat peníze v roce 2020? Jednoduše proto, že pokud s nimi nepracujete, ztrácejí velice rychle na hodnotě. Jejich nominální hodnota zůstává stále stejná. Jejich reálná kupní síla ovšem klesá v závislosti na růstu spotřebitelských cen a míře inflace. Ta v roce 2020 meziročně vzrůstala až téměř ke třem procentům.

Jak investovat peníze tak, aby svou hodnotu dlouhodobě zvyšovaly

Mnoho lidí se o tom, jak investovat peníze v 2020, dozvídá pouze z televizních reklam na běžné bankovní produkty. Spořicí účty nabízejí zhodnocení vložených úspor nejčastěji úrokem kolem pouhého 1 %. Abychom mohli s klidem prohlásit, že takto své úspory nikdo nezhodnotí, postačí základní znalost matematiky. Vzhledem k výši inflace, která dosahuje téměř 3 %, je nabízený úrok nedostačující. A je tedy zapotřebí bavit se o tom, jak investovat peníze v 2020.

V dnešní době si většina lidí může dovolit odložit měsíčně z platu alespoň pár set korun. Češi se ovšem stále obávají se dozvídat o tom, jak investovat peníze. Na vině je nejspíš neznalost a přesvědčení, že je tato činnost vyhrazena pouze lidem s opravdu vysokými příjmy. Obecné doporučení je přitom odkládat si mezi 10 až 20 % z pravidelných příjmů. Nezáleží tedy na tom, zda se jedná o běžného zaměstnance se mzdou nedosahující celorepublikového průměru, nebo naopak o vysoce postaveného manažera. 10 % z manažerského platu bude mít samozřejmě vyšší nominální hodnotu. Povědomí o tom, jak investovat peníze, se ovšem vyplatí mít v každém případě. I když se bude jednat například o tisíc korun měsíčně. I to je každopádně legitimní možnost, jak investovat peníze.

Jak správně investovat peníze v roce 2020 2

O to, jak nejlépe investovat peníze, se mnozí přou. Proč?

Existuje totiž mnoho způsobů, jak výhodně investovat peníze. Každý způsob má svá pozitiva i negativa a také možná rizika. Investiční riziko je pojem, se kterým se setkává každý investor. Vypovídá o míře pravděpodobnosti toho, že se hodnota investice v budoucnu sníží. Mezi nejznámější rizika patří riziko volatility. Tedy takzvané tržní riziko. A riziko úpadku dlužníka. Bývá označováno také jako kreditní riziko. Úrokové riziko, riziko likvidity a inflace. To jsou další aspekty, se kterými je třeba při každém investování peněz počítat.

Když se chcete dozvědět, jak investovat peníze, je důležité tato rizika znát a počítat s nimi. Díky tomu investor nepodléhá panice při dočasných poklesech akciových trhů. Investice s vyšším tržním rizikem čelí častějším poklesům. Nesou ovšem vyšší potenciál zhodnocení. Naopak konzervativnější investování peněz s sebou nese nižší míru rizika. Výnosy však bývají nižší. Obecně tedy můžeme vyvodit následující vztah. Že čím vyšší investor podstupuje riziko, tím vyšší výnos očekává.

Výnos, riziko a likvidita. To jsou 3 aspekty, které musí být brány v úvahu. V ideálním případě by každý chtěl mít vysoký výnos s nízkým rizikem při zachování vysoké likvidity. V praxi je ovšem třeba balancovat tak, aby byly splněny alespoň 2 podmínky. Například burza s akciemi slibuje vysoký výnos a vysokou likviditu. Akcie můžete rychle a jednoduše prodat a získat zpět peníze. To je ovšem vykoupeno vysokou mírou rizika, kdy hodnoty akcií velmi citlivě reagují na mnoho různých okolností. Dále tady máme P2P půjčky a nemovitosti. Ty nabízejí relativně bezpečné a vysoké zhodnocení. To je ovšem zase vyváženo nízkou likviditou. Prodej bývá náročný, dlouhodobý a často také finančně náročný. Především právě u zmiňovaných nemovitostí. O tom, jak investovat peníze, můžete takto dalekosáhle polemizovat.

Kdo vám může poradit, jak výhodně investovat peníze

V dnešní době máte široké možnosti jak investovat peníze. A to také díky tomu, že informace nejsou pouze v rukou několika vyvolených jedinců, jak tomu bývalo v minulosti. O tom, jak dobře investovat peníze, totiž nerozhodují ani tak žhavé tipy, jako spíš správně zvolená efektivní strategie. A ta je pro každého jiná. Před tím, než se pro jednu z nich rozhodnete, byste si měli položit následující otázky.

1. Jak velký mám kapitál? 

Bavíme se tady o volném kapitálu k dispozici. Jinou strategii jak investovat peníze jistě zvolíte s několika miliony v kapse navíc. A jinou strategii jak investovat peníze zase v případě, že vám každý měsíc z pravidelných příjmů zbývá několik tisícovek nebo stokorun. K pravidelnému investování drobných částek se hodí například podílové fondy, státní dluhopisy nebo drahé kovy. Při vyšším kapitálu se nabízejí investice do nemovitostí nebo také zakládání soukromých investičních projektů.

2. Jak mám nastaven časový horizont?

Tento aspekt byste při rozhodování o tom, jak investovat peníze v 2020, měli velmi pečlivě zvážit. Platí totiž přímá úměra mezi výnosem a rizikem v závislosti na časovém horizontu. Obecně se dá říci, že pokud hodláte vložené prostředky vybrat za pár let, vyplatí se konzervativní strategie. Naopak u dlouhodobých strategií se vyplatí riskovat a volit například investici do akcií.

3. Potřebuji se ke svým prostředkům kdykoliv dostat?

Některé investory při přemýšlení o tom, jak investovat peníze, příliš netrápí, když nechají své peníze zhodnocovat několik let, než se k nim zase dostanou. Prostě nechají investici vydělávat a berou ji jako uloženou rezervu. Takové možnosti nabízejí například developerské projekty nebo start-upy. Klíčovým slovem je zde likvidita. Pokud je nízká, ke svým penězům se předčasně nedostanete vůbec nebo stěží a s vysokými ztrátami.

V případě, že naopak patříte do skupiny lidí, kteří chtějí mít ke svým penězům kdykoliv přístup, potřebujete znát možnosti investování s vyšší likviditou. Vysoká likvidita zaručuje možnost kdykoliv svou investici proměnit zpět na peníze. Bývá také často vykoupena nižším možným ziskem.

Jak správně investovat peníze v roce 2020 3

Odpověď na otázku, jak dobře investovat peníze, hledejte v čase

Čas skutečně hraje u přemýšlení o tom, jak investovat peníze, zásadní roli. S otázkami, které jste si před zvolením investiční strategie položili, souvisí volba strategie s ohledem na časový aspekt. Rozeznáváme totiž 3 strategie v závislosti na čase.

Krátkodobý horizont. Jedná se o časové období v rozmezí od 1 do 3 let. Pokud se budeme bavit o době do 1 roku, nejvýhodnějším nástrojem jak investovat peníze jsou termínované vklady nebo peněžní fondy. U delších časových období se osvědčují krátkodobé dluhopisy a dluhopisové fondy. Mají sice nižší výnosy, ale jsou méně zatíženy rizikem a rychle je opět zpeněžíte.

Střednědobý horizont. Tak nazýváme strategii, kdy jsou investice plánovány na období 3 až 5 let. Tady už má smysl volit mezi rizikovějšími možnostmi s vyšším zhodnocením, jako jsou například akciové fondy a další speciální fondy. A mezi konzervativnějšími nástroji jak investovat peníze, kterými mohou být například střednědobé dluhopisy. Opět je zde vyšší potenciál zhodnocení vykoupen vyšší mírou rizika.

Dlouhodobý horizont. U investic s předpokládaným hodnocením po dobu delší 5 let můžete volit rizikovější strategii. Dobrou službu vám udělají akciové fondy a investiční certifikáty. Pro jistější výnosy sáhněte po dlouhodobých dluhopisech. Ty státní bývají o něco konzervativnější volbou než ty korporátní.

Závěrem můžeme dodat, že volba investiční strategie, tedy toho, jak investovat peníze v 2020, je vždy čistě na vás, vašich preferencích, možnostech a schopnostech. Pokud si stále nejste jistí, kterým směrem své investiční portfolio rozvíjet, můžete se o tom, jak nejlépe investovat peníze, poradit s odborníky.

Rate This Article:
No comments

leave a comment