Popular Posts
Follow Us
DomůPůjčky a úvěryPůjčka VS úvěr. Jaké jsou rozdíly?

Půjčka VS úvěr. Jaké jsou rozdíly?

Půjčka není úvěr. Jaké jsou rozdíly? 1

„Nabízíme vám výhodný úvěr.” „Naše půjčka je nejlepší na trhu.” Přesně taková slova na vás koukají snad na každém rohu.  „Ale jaký je vlastně rozdíl mezi úvěrem a půjčkou?” říkáte si. Tak tahle otázka se honí hlavou snad nám všem, a především těm, kteří se nacházejí v situaci, kdy nutně potřebují peníze. Úvěr a půjčka mají velmi podobnou podstatu, ale nenechte se zmást, nejsou to produkty zcela stejné, a proto vám v tomto článku vyložíme rozdíly mezi půjčkou a úvěrem. Jedná se o vztah půjčka vs úvěr. Díky nim načerpáte potřebné informace, a proto se pro vás mohou stát smlouvy, ale i nabídky lépe čitelné.

Půjčka

Velmi známý pojem, který je na úvěrovém trhu velmi často používán, známe jisto jistě všichni. Ovšem od 1. 1. 2014 nový občanský zákoník nahradil tento zavedený pojem půjčka termínem zápůjčka. Nové označení také nabyli i účastníci tohoto procesu. Dlužník a věřitel je nyní vydlužitel (půjčuje si věc/peníze) a zapůjčitel (půjčuje věc/peníze). Zapůjčitel tedy půjčuje vydlužiteli danou věc.

Když mluvíme o půjčce, nemluvíme pouze o poskytnutí peněz. Jedná se o jakoukoliv hmotnou věc. Tedy o věc, která splňuje kritéria kladená na movitou věc. Musí mít určitelné množství, míru nebo váhu. Předmětem půjčky tak mohou být auta, počítače, jakékoliv spotřební zboží. Ale také peníze. Co si půjčujete je na dohodě mezi vámi a zapůjčitelem. Půjčujete si věc na dobu určitou a jako vydlužitel se zavazujete po uplynutí této doby věc vrátit. Máte také možnost vrátit částku v jiné měně, pokud byly předmětem půjčky peníze.

Jaká jsou další specifika vztahu půjčka vs úvěr? Rozdíl mezi půjčkou a úvěrem je nadále takový, že smlouvu o půjčce mohou uzavřít občané mezi sebou. Mohou ji také uzavírat i firmy nebo banky. Tyto smlouvy však vstupují v platnost až po tom, co je předána jistina. Tedy až po tom, co skutečně dojde k předání věci či částky, které jsou předmětem půjčky. Když by k předání věci nedošlo, smlouva o půjčce jednoduše neplatná.

Ve většině případů je půjčka bezúročná. Zde už se rýsuje jasnější vztah půjčka vs úvěr. Ovšem pokud jsou v předmětu půjčky peníze, zapůjčitel a vydlužitel si mezi sebou úrokovou sazbu obvykle dohodnou.

Podle občanského zákoníku může být smlouva o půjčce uzavřena také ústně. Písemná forma není vůbec vyžadována. Pokud však chcete zamezit budoucím komplikacím, trvejte na písemné formě smlouvy. Velmi jednoduše se totiž můžete dostat do nepříjemné situace, kdy se střetává vaše slovo proti slovu jiného člověka (společnosti) a toto rozhodně není situace, ve které se chcete ocitnout. Půjčka vs úvěr v této situaci? Rozhodně i u půjčky trvejte na písemné smlouvě.

Půjčka není úvěr. Jaké jsou rozdíly? 2
Půjčka-vs-úvěr

Úvěr

Když se bavíme o úvěru, jeho předmětem mohou a jsou vždy jen finanční prostředky. Nic jiného. Vztah půjčka vs úvěr začíná být jasnější. V každém případě u takového finančního produktu bývají sjednány úroky. Jde o produkt z finančního sektoru. Jako ve smlouvě o půjčce ani ve smlouvě o úvěru nadále podle zákona nefiguruje věřitel a dlužník. Nyní jsou účastníci tohoto procesu definováni jako úvěrující (zprostředkovává úvěr) a úvěrovaný (žadatel o úvěr).

Tyto informace jsou k nalezení a nastudování v v občanském zákoníku, který tuto úpravu převzal z obchodního zákoníku. Úvěr je zakotven v zákonu o spotřebitelském úvěru. V tomto zákoně je také uvedena zákonná povinnost směrem ke zprostředkovatelům úvěru. Ti potřebují ke svému zákonnému působení licenci od České národní banky. Tudíž vám úvěr může poskytnout jen subjekt s podnikatelským oprávněním a licencí. Díky tomuto oprávnění si můžete peníze vypůjčit i od nebankovních společností. Půjčka vs úvěr? Úvěr si berte pouze u instituce s licencí.

Podle toho, kdo vám peníze poskytne, můžete dostat úvěr bankovní i nebankovní. Dohled nad bankovními úvěry provádí Česká národní banka. Bankovní úvěry mají větší požadavky na bonitu klienta, tyto úvěry jsou pro klienta výhodnější pro svojí nižší úrokovou sazbu. Na nebankovní úvěry dohlíží Česká obchodní inspekce. Nebankovní společnosti při sjednávání úvěrů postupují většinou benevolentněji než banky. Neprověřují klientovu bonitu tak přísně, jako bankovní instituce. Tento fakt ale bývá často vykoupen vyšší úrokovou sazbou.

Malé krátkodobé půjčky jsou poskytovány bez ručitele a zde také nemusíte dokazovat příjem. Nevýhodami jsou vyšší úroková sazba a velký důraz na dodržení termínu splatnosti a to u všech typů nebankovních úvěrů.

Stejně můžeme rozdělit úvěry na účelový i neúčelový – zde je specifikováno, na co je možné finanční prostředky použít.

Když uzavíráte smlouvu o úvěru, vždy podepisujete písemnou smlouvu. Na rozdíl od půjčky, kdy podle zákoníku vystačí ústní dohoda. Půjčka vs úvěr v oblasti administrativy – každopádně i u půjčky raději trvejte na písemné formě.

Půjčka vs úvěr

Pokud se podíváme na tento rozdíl okem běžného člověka, rozdíl je převážně v tom, že půjčku získáme od banky, ale klidně také od přátel a blízkých osob. Ale o úvěr žádáme vždy jen u banky. Toto je ten hlavní rozdíl, který je nutné si rozhodně zapamatovat, aby vás příště už klamavé reklamy nepletly. Pokud se tedy jedná o vztah půjčka vs úvěr, půjčka je rozhodně širší pojem.

Další podstatné rozdíly mezi půjčkou a úvěrem

Pojďme si tedy spolu shrnout všechny rozdíly do přehledných bodů. Tedy půjčka vs úvěr v bodech.

  1. Smlouva o půjčce je tzv. reálná. Smlouva vzniká až při předání hmotných či finančních prostředků.
  2. Smlouva o úvěru je tzv. konsenzuální. Ke vzniku smlouvy dochází při okamžiku uzavření smlouvy a nezáleží na tom, zda jsou peněžní prostředky poskytnuty. K právním důsledkům dochází ihned po podpisu smlouvy.
  3. Půjčku vám může poskytnout kdokoli, úvěr pouze společnost s licencí České národní banky. Půjčka není tak regulovaná.
  4. Půjčka je povětšinou nezúročená, kdežto úvěr musí být vždy zúročen. Za úvěr vždy přeplatíte.
  5. Předmětem smlouvy o úvěru musí být vždy finanční prostředky. U půjčky mohou být předmětem půjčky i hmotné věci. Půjčka vs úvěr – předmětem úvěru jsou vždy peníze.
  6. U smlouvy o půjčce není nutné uvádět datum splatnosti. Půjčka nemusí být tak striktní.
  7. Smlouvu o půjčce můžeme uzavřít i ústně. Není tedy nezbytně nutné vytvářet písemnou dohodu. Ovšem vám doporučuji si vytvořit písemnou smlouvu, je to spolehlivější metoda. Půjčka vs úvěr – půjčka nemusí být tak administrativně náročná.
  8. U smlouvy o zápůjčce je možné vrátit peněžní prostředky i v jiné měně. Půjčka má volnější pravidla.
  9. Úvěr může být poskytnut i ve prospěch třetích osob. Půjčku lze poskytnout pouze vydlužiteli či jeho zástupci. Půjčka je více adresná.
Rate This Article:
No comments

leave a comment