Popular Posts
Follow Us
DomůPeníze tipySmlouva o půjčce: napsat smlouvu tak, abyste dostali peníze

Smlouva o půjčce: napsat smlouvu tak, abyste dostali peníze

Smlouva o půjčce: Jak napsat smlouvu tak, abyste dostali peníze zpět 1

Pořádek dělá přátele. Toto rčení možná dobře znáte. A potom je na čase ho začít aplikovat i na finanční záležitosti. Tam totiž platí často velmi doslovně. Stalo se vám už někdy, že za vámi přišel kamarád nebo někdo z rodiny se žádostí o zapůjčení několika tisíc do výplaty? V takové situaci totiž mnoho lidí ze slušnosti a v zájmu zachování dobrých vztahů peníze na dobré slovo půjčí. Jde přece o kamaráda. Nebo o rodinu. V lepším případě je slib dodržen a peníze se v ústně domluveném termínu v pořádku vrací. Často však nastává poněkud méně ideální scénář. Smlouva o půjčce by měla být standardem.

Smlouva o půjčce peněz bez sjednaného úroku pro nepodnikatele

Podnikatelé ani nepochybují o tom, že by své finanční závazky měli smluvně ošetřit. Mezi běžnými lidmi to ovšem bývá často jinak. Mnoho lidí ani nenapadne, že by měli při zápůjčce peněz sepsat smlouvu. Nebo je to třeba i napadne. Ale je jim to prostě hloupé. Chtít po kamarádovi podepsat, že mi má vrátit peníze? To přece nejde. Jak bych před ním vypadal. Smlouva o půjčce nepřichází v úvahu.

Takto přemýšlí spousta lidí. Pokud i vy to máte takto nastavené, zkuste se na celou záležitost podívat poněkud jinou optikou. Vy jste ti, kdo mají k dispozici zdroje. Dáváte k dispozici své vlastní peníze. A podstupujete riziko. Nemusí vám připadat hloupé chtít mít půjčku peněz smluvně ošetřenou. Smlouva o půjčce je jistota. Chráníte pouze svůj majetek. U půjčky kamarádovi nebo rodinnému příslušníkovi navíc nebývá sjednán úrok. Půjčujete tedy často bez nároku na zisk. A proto si zasloužíte mít svou půjčku právně podloženou. Smlouva o půjčce tvoří právní závazek.

Smlouva o půjčce peněz vzor: Zvládnete si ji napsat i vy sami

Není to nic složitého. Stačí vám k tomu textový editor a tiskárna. Toto vybavení má dnes k dispozici doma téměř každý. Případně můžete smlouvu o půjčce peněz sepsat i v ruce. Forma nemá na platnost vliv. Smlouva o půjčce je prostě smlouva o půjčce. Vždy je důležitý především obsah. Smlouva o půjčce vzor 2020 by mohla vypadat zhruba takto a měla by obsahovat následující náležitosti:

Kdo půjčuje komu

V případě, že půjčujete peníze, označíte se do smlouvy jako zapůjčitel. Váš nový dlužník ponese ve smlouvě označení vydlužitel. Jedná se potom o zápůjčku.

V případě, že jde o poskytnutí věci, je terminologie jiná. Tehdy jde o výpůjčku. Ten, který věc poskytuje, bude ve smlouvě figurovat jako půjčitel. Protistrana nese označení vypůjčitel.

Další možností je smlouva o úvěru. V takovém případě se dle terminologie jedná o úvěr. Pokud zapůjčujete v tomto režimu své finance, jste úvěrující. A ten, kterému půjčujete, je úvěrovaný.

Co je předmětem půjčky

Nejčastěji budou předmětem půjčky asi peníze. Ale můžete půjčovat i jakoukoliv věc. Jasně sepište, co půjčujete. A také to, kolik toho je. U částky stačí suma. V případě věci onu půjčovanou věc detailně popište.

Smlouva o půjčce: Jak napsat smlouvu tak, abyste dostali peníze zpět 2
Smlouva-o-půjčce-peněz-bez-sjednaného-úroku
  • Odměna za půjčení. Jestli si nárokujete odměnu za půjčení, jasně ji definujte.
  • Termíny a způsoby vrácení. Stanovte jasné termíny. U peněžní částky můžete například nastavit splátkový kalendář s konkrétními daty pro splátky dílčích částek v určené výši.
  • Sankce pro případ nevrácení. Tuto část smlouvy nepodceňujte. Vydlužitel je tak vázán k vrácení věci nebo peněz, když mu hrozí postih. Mnozí lidé mají nutkání tuto část vynechat. Pokud však protistrana má v úmyslu vše v termínu poctivě vrátit, neměla by mít s touto formulací problém. Rozhodně ji zahrňte.
  • Podpisy obou stran a datum. Na jedné straně figurujete vy jako zapůjčitel, na straně druhé je vydlužitel. Smlouva by měla být vyhotovena ve dvou podepsaných originálech.

Smlouva o půjčce splátky pro ty, kteří peníze opravdu potřebují

Vždy si dobře rozmyslete, komu své peníze půjčujete. Je možné, že se někdo z vašeho okolí dostal do nezáviděníhodné situace, kdy potřebuje řešit své dluhy. V takovém případě rozhodně ošetřete půjčku smluvně. Mohlo by se totiž stát, že váš dlužník svým závazkům k vám nebude moci dostát.

Přestože to není nezbytně nutné, je dobré nechat podpisy úředně ověřit. Na úřadě nebo na poště stojí jedno ověření třicet korun. To je vzhledem k půjčované částce často minimální náklad. V případě smlouvy o půjčce na splátky je vhodným řešením také návštěva notáře. Ten totiž vyhotoví notářský zápis s takzvanou doložkou vykonatelnosti. V případě, že by váš dlužník byl v prodlení se splátkami, stává se takto ošetřená smlouva o půjčce ihned pravomocně vykonatelným rozhodnutím, které je zároveň také exekučním titulem. Jako zapůjčitel máte na základě notářsky ověřené smlouvy právo okamžitě podat návrh na nařízení exekuce.

Nejčastějším typem smlouvy je smlouva o půjčce peněz bez sjednaného úroku

V praxi jde velmi často o poskytnutí peněz mezi přáteli nebo rodinnými příslušníky. Někdo z vašeho okolí prostě zrovna potřebuje finance. A vy máte potřebnou částku právě volnou. Jde o akt pomoci, kdy za své služby nic navíc neočekáváte. Jen čistý návrat vložených investic. Přesto se nezdráhejte smlouvu uzavřít. Smlouva o půjčce by i v tomto případě měla být standardem.

Peníze můžete předat vydlužiteli v hotovosti nebo je převést na jeho účet. Informace o formě předání ve smlouvě také uveďte. Smlouva o půjčce by měla tyto náležitosti obsahovat. Mějte však na paměti, že podle platného zákona nesmíte v jednom dni předat v hotovosti více než 270.000 korun. Vyšší částku tak musíte poskytnout vždy jen formou bezhotovostního převodu.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review
Pujckytipy.cz
Average rating:  
 2 reviews
by Alex on Pujckytipy.cz

Thanks for this interesting article

by Alex on Pujckytipy.cz

Very usefull article, thanks!

Rate This Article:
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.